Sukujuhla Äänekoskella

22.07.2017

Pasasten sukujuhlaa vietettiin lauantaina 22.7.2017 Äänekosken Hietaman Kartano Kievarissa, joka tarjosi sopivat puitteet juhlalle. Sukua saapui paikalle noin 140. Posetiivari Matti Pasanen soitteli jo tuttuun tapaan posetiivillaan, kun vieraat saapuivat sisälle. Ilmoittautumisen jälkeen ruokailtiin ja seurustel­tiin tuttujen ja tuntemattomienkin kanssa. Samalla sukututkimuspisteessä saattoi tarkastaa omat tietonsa tai ostaa sukutuotteita. Paikallinen kara­okeisäntä ja sukuseuran jäsen, Matti Pasanen hänkin, toivotti vieraat tervetul­leeksi juhlaan. Hän toimi myös tilaisuuden juontajana.

Juhlapuhuja Virpi Torri kertoi mielen­kiintoisesti ja avoimesti veljensä Pertti ’Spede’ Pasasen elämästä lapsuudesta viimeisiin päiviin asti. Koko yleisön tun­teman, suuren koomikon ja viihdetai­teilijan julkisuuskuva ja siskon kerto­mat tapahtumat kohtasivat kiehtovasti kuulijoiden mielissä. Speden kuolemat­tomat sanat: ”Ei minulla ole toteutu­mattomia haaveita. Tekeminen ja haa­veileminen ovat minulle yksi ja sama asia. Jos joku asia alkaa kiinnostaa, niin ryhdyn toteuttamaan sitä.” tuntuivat hyvin uskottavilta Virpin esitystä kuunnellessa.

Äänekosken kaupungin tervehdyksen juhlaan toi vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen. Hän kertoi Äänekosken alueen historiasta yli sadan vuoden ajalta. Kunnat, kauppalat ja kaupungit erkaantuivat, muuttuivat ja taas yhdistyivät Äänekosken kaupungiksi. Auvinen kertoi erityisesti teollisuuden kasvavasta ja merkittävästä vaikutuksesta alueen ihmisten elämään niin viime vuosisadan alkukymmeninä, kuin tänäkin päivänä; muutos on ollut suuri.

Sukututkija ja Pasasten suku II -osan toimittaja Jarmo Paikkala kertoi sukukir­jan tekemiseen liittyvistä miellyttävistä ja haastavista kokemuksista. Paikkala kiitteli sukua aktiivisesta sukutietojen toimittamisesta. Vaikka kirjan sivumäärä uhkaa paisua poikkeuksellisen suureksi ja kirjan tekeminen siten myös kalliiksi, on kyseessä kuitenkin positiivinen ongelma. Mahdollisimman kattavien suku­tietojen kokoaminen on tietenkin koko kirjan teon yksi tarkoitus. Kun samoja tietoja saadaan eri lähteistä, on niiden yhdenmukaistaminen ja tarkastaminen luonnollisesti suuri työ.

Paikkalan esityksen jälkeen laskettiin sukuseuran seppele Äänekosken sanka­rivainajien muistomerkille. Seppe­le-nauhoissa oli teksti: "Sotiemme san­ka­rivainajien muistoa kunnioittaen, Pasasten sukuseura ry." Juhlan päät­teeksi pidettiin sukukokous, jossa pu­hetta johti sukuseuran tamperelainen varapuheenjohtaja, Matti Pasanen hän­kin, kuinkas muutoin. Uusi hallitus saa­tiin valittua ja toimintasuunnitelma seuraaville vuosille hyväksytyksi.

Kuvia sukujuhlasta

16.07.2022Pasasten sukujuhla ja sukukokous 2022
01.06.2018Sukukirjan toinen osa ilmestynyt
22.07.2017Sukujuhla Äänekoskella
13.04.2015Spede Pasasen muistolaatta paljastettiin perjantaina 10.4. Kuopiossa
27.10.2014Pasasten sukujuhla ja -kokous pidettiin 26.7.2014 Kuopiossa