Toimintasuunnitelma 2021-2024

Pasasten sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia
suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten
keskuudessa. Pyrimme luonnollisesti jakamaan olemassa olevaa tietoa ja antamaan
neuvoja tietojen löytämisessä niitä tarvitseville.

Sukukirjan toisen osan myynti on sujunut kuluneen hallituskauden akana lähimain
tehdyn suunnitelman mukaan. Kirjasta aiheutuneiden varsin korkeiden
kustannusten johdosta on kuitenkin tulevalla toimikaudella pyrittävä taloudelliseen
omavaraisuuteen. Sukukirjojen myyntiä tulee jatkaa aktiivisesti ja niin toteuttaa
osaltaan sukuseuran säännöissä määriteltyä toiminnan tarkoitusta.

Jäsentiedotteen, kotisivujen ja sosiaalisen median käyttöä tulee kehittää niin, että
kaikki suvun jäsenet tuntevat tarvetta osallistua suvun historiaa ja toimintaa
koskevaan keskusteluun. Samalla halukkuus liittyä sukuseuran jäseneksi kasvaa.
Jäsenhankinnassa ja sukukirjojen mainonnassa toivotaan myös sukuseuran jäsenten
aktiivisuutta.

Sukututkimustoimikunta jatkaa työtä tutkimuksista puuttuvien suvun jäsenten ja
sukuhaarojen historian selvittämisessä. Paikallisia tapaamisia ja sukukirjan esittelytilaisuuksia pyritään järjestämään lähinnä paikallisten vetäjien ja hallituksen edustajien toimesta koronapandemia laannuttua.

Seuraavan sukutapaamisen valmistelut aloitetaan mahdollisimman pian, joten
toivomme ehdotuksia paikkakunnasta ja sopivista tiloista.


Pasasten sukuseura ry
Hallitus