Sukututkimuksen rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Pasasten sukuseura ry


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Matti Pasanen, varapuheenjohtaja

sähköpostiosoite: sukututkimus(at)pasastensukuseura.fi


3. Rekisterin nimi

Pasasten sukuseuran sukutietorekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuseuran ylläpitämä henkilörekisteri Pasasten suvun tutkimista ja sukukirjan kokoamista varten.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja sukuun kuuluvista henkilöistä:

- nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkiaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, koulutus ja ammatti

- tietojen antajan nimi, osoite ja puhelinnumero

- muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöt ovat itse antaneet tiedot tai tiedot on saatu julkisista lähteistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot luovutetaan sukututkimustarkoitukseen Pasasten sukukirjan tekijälle, sukututkija Jarmo Paikkalalle. Kootut perhetiedot julkaistaan sukujuontoina ja sukutauluina tulevassa Pasasten sukukirjassa (osa 2).


8. Rekisterin sisäinen käyttö ja suojauksen periaatteet

Tietoja käsittelevät vain Pasasten sukukirjatyöhön osallistuvat sukututkijat. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten henkilöiden tietoja luovuteta ulkopuolisille. Alkuperäiset sukutietolomakkeet säilytetään rekisteristä vastaavan henkilön luona ulkopuolisten ulottumattomissa. Tietokoneelle tallennetut tiedot säilytetään suojattuna salasanoin.