Pasasen suvun perhetietolomake

Tällä lomakkeella voit antaa sukutietoja Pasasten sukukirjaa varten. Lomakkeella annettavia tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin Pasasten sukuseuran sukukirjan laatimiseen ja sukuseuran jäsenhankintaan. Sukutietoja, sukuun liittyviä juttuja ja valokuvia voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen sukututkimus@pasastensukuseura.fi. Sukukirjaan tulevia tietoja voi lähettää vuoden 2016 loppuun saakka, johon mennessä lähetetyt tiedot ehtivät vielä sukukirjaan.

Täyttöohjeita:

Jokaisesta perheestä/taloudesta täytetään oma lomake. Etunimet toivotaan annettavan täydellisinä. Puhuttelunimen perään laitetaan *-merkki, jos puhuttelunimi ei ole ensimmäinen nimi. Jos puhuttelu- tai kutsumanimi poikkeaa virallisesta nimestä, se voidaan merkitä sulkuihin virallisen nimen perään tai mainita kohdassa "muita tietoja". Lomakkeen kohtaan "sukunimi" kirjoitetaan nykyinen sukunimi. Jos henkilöllä on ollut useita sukunimiä, ne voidaan mainita kohdassa "muita tietoja".

Koulutus-, ammatti- ja työpaikkatietojen antaminen on jokaisen omassa harkinnassa. Jos tietoja annetaan toisen henkilön puolesta, on tarkistettava, että tiedot on lupa antaa. Kohdassa "muita tietoja" voi ilmoittaa mm. elämän saavutuksista tai elämänkaaren kannalta merkittävistä asioista, nimenmuutoksista ja mahdollisista aikaisemmista puolisoista.

Jos vanhempasi ovat edesmenneet ja täytät kaavakkeen myös heistä, voit merkitä kuolinpäivän ja -paikan kohtaan "muita tietoja". Lomakkeen lopussa voi antaa tietoja myös sisaruksista.

Jos tässä antamiisi tietoihin tulee muutoksia, sukuseura toivoo sinun ilmoittavan niistä yllä mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai lähettämällä tiedot uudelleen tällä lomakkeella.

A. Sukuun kuuluvan henkilön tiedot

Sukunimi ja etunimet (täydellisinä)
Omaa sukua
Syntymäaika ja -paikka
Koulutus ja/tai ammatti
Työpaikka (-paikat)
Muita tietoja

B. Tiedot sukuun kuuluvan henkilön vanhemmista

Isän sukunimi ja etunimet (täydellisinä)
Isän syntymäaika ja -paikka
Isän kuolinaika ja kuolinpaikka (tai -seurakunta)

Äidin oma sukunimi ja etunimet (täydellisinä)
Äidin sukunimi aviossa
Äidin syntymäaika ja -paikka
Äidin kuolinaika ja kuolinpaikka (tai -seurakunta)

C. Puolison tiedot

Puolison oma sukunimi ja etunimet (täydellisinä)
Puolison sukunimi aviossa
Puolison syntymäaika ja -paikka
Puolison ammatti
Vihkiaika ja vihkipaikkakunta
Puolison kuolinaika ja kuolinpaikka (srk.)
Muita tietoja

D. Perheen lasten tiedot

Lastenkin kohdalle on hyvä merkitä sukunimi (ennen lapsen omaa avioliittoa), koska nykyisen nimilain perusteella ei voi päätellä, kumman vanhemman nimellä lapset ovat.

1. lapsen etunimet ja sukunimi
1. lapsen syntymäaika ja -paikka

2. lapsen etunimet ja sukunimi
2. lapsen syntymäaika ja -paikka

3. lapsen etunimet ja sukunimi
3. lapsen syntymäaika ja -paikka

4. lapsen etunimet ja sukunimi
4. lapsen syntymäaika ja -paikka

5. lapsen etunimet ja sukunimi
5. lapsen syntymäaika ja -paikka

6. lapsen etunimet ja sukunimi
6. lapsen syntymäaika ja -paikka

7. lapsen etunimet ja sukunimi
7. lapsen syntymäaika ja -paikka

8. lapsen etunimet ja sukunimi
8. lapsen syntymäaika ja -paikka

Muut tiedot lapsista

E. Muita tietoja suvusta tai terveiseni sukuseuralle

F. Lomakkeen täyttäjän tiedot

Osoitteita ja muita yhteystietoja ei paineta sukukirjaan.

Sukuseura saa julkaista yllä olevat tiedot Pasasten sukukirjassa
Olen Pasasten sukuseuran jäsen
En ole jäsen, mutta haluan liittyä jäseneksi

Tämän lomakkeen tiedot antoi
Aika ja paikka
Osoite
Puhelinnumerot
Sähköpostiosoite

G. Tiedot sukuun kuuluvan henkilön sisaruksista

Tiedot sisaruksista (etunimet, sukunimi, sukunimi aviossa, syntymäaika ja -paikka)