Toimintasuunnitelma 2014-2016

Pasasten sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa. Pyrimme luonnollisesti jakamaan olemassa olevaa tietoa ja antamaan neuvoja tietojen löytämisessä niitä tarvitseville.

Sukukirjan toisen osan kokoamisessa sukukirjatoimikunta on pääsemässä eteenpäin ja toivomme voivamme käyttää jatkossa ammattisukututkijaa aineiston keräämisessä ja käsittelyssä jo vuoden 2014 puolella rahoituksen niin salliessa.

Varsinainen sukukokous ja sukujuhla järjestetään Kuopiossa Hotelli Iso-Valkeisessa 26.7.2014. Tiedottamisessa  kotisivujen kehittäminen ja ylläpito sekä paikallisten vetäjien löytäminen tulevat olemaan merkittäviä tekijöitä uusien jäsenten löytämisessä.

Paikallisten tapaamisten järjestäminen on tällä hetkellä vielä alkutekijöissä, mutta niiden avulla voitaisiin yhdistää jäsenkuntaa ja saada uusia ideoita ja jäseniä. Sukuseuran hallituksen jäsenet ovat valmiita osallistumaan tilaisuuksiin ja antamaan lisätietoja menossa olevista toimenpiteistä ja tapahtumista.